Αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί σήμερα η συμφωνία αναχρηματοδότησης, της MIG καταβάλει η διοίκηση της τελευταίας, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, μετά την εμπλοκή στη διαπραγμάτευση με το σχήμα Farallon- Oak Hill. Η Πειραιώς θα αναχρηματοδοτήσει το σύνολο των δανείων που λήγει σήμερα, ανεξόφλητου υπολοίπου 228,8 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους που αναλογούν στο δάνειο της Fortress, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες της στήλης Χαμαιλέων.

Ειδικότερα, η τράπεζα θα «ρολάρει», για εννέα μήνες, το ομολογιακό ανεξόφλητου υπολοίπου 86,3 εκατ. ευρώ, που έχει καλύψει η ίδια, και θα παράσχει στη MIG ενδιάμεση χρηματοδότηση, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, ώστε να εξοφλήσει το ομολογιακό της Fortress ανεξόφλητου υπολοίπου 142,5 εκατ. ευρώ συν τους τόκους. Η ενδιάμεση χρηματοδότηση θα έχει διάρκεια περίπου 12 μηνών.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται σήμερα το μεσημέρι. Με αυτό τον τρόπο η μεν MIG κερδίζει λίγο χρόνο, προκειμένου να αξιολογήσει το πώς θα μειώσει τα δάνεια που έχει λάβει από την Πειραιώς, η δε τράπεζα εξασφαλίζει ως βασικός πιστωτής του ομίλου και μέτοχος με ποσοστό 28,49% ότι οι απαραίτητες κινήσεις θα γίνουν με συντεταγμένο τρόπο. Με τη χορήγηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η Πειραιώς θα δει το χρηματοδοτικό της άνοιγμα στη MIG να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα κατά 150 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This