Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση έγκλησης για τo σκάνδαλο της Folli Follie, το Υπερταμείο των αποκρατικοποίησεων θα προχωρήσει σε άσκηση αγωγής. Η παρέμβαση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται η Ράνια Αικατερινάρη, θα γίνει στην τέταρτη τακτική ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου η οποία και έχει αναλάβει να τρέξει την όλη υπόθεση. Με βάση τους νέους ποινικούς κώδικες το χρονικό περιθώριο για την άσκηση εγκλήσεων κατά των υπευθύνων του σκανδάλου των Folli Follie λήγει την ερχόμενη Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), η εταιρεία ενημερώνει: Η ΕΕΣΥΠ έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 15.11.2018 αγωγή με ΓΑΚ 107643/2018 κατά των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία Folli – Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία.

Η Εταιρεία κατέχει το 0,96 % των μετοχών στη Folli-Follie. Με την εν λόγω αγωγή ζητείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην Εταιρεία το ποσό των €12.349.752,66, άλλως το ποσό των €9.259.095,06, καθώς και €500.000 χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Η ΕΕΣΥΠ έχει καταθέσει προτάσεις στην εν λόγω αγωγή σύμφωνα με τους ισχύοντες δικονομικούς κανόνες και αναμένεται η έκδοση οριστικής απόφασης. Περαιτέρω, άσκησε την από 15.11.2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αυτοτελές αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό. Στις 22.11.2018 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των εναγομένων μέχρι την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τον Δεκέμβριο 2018 και η ΕΕΣΥΠ έχει ήδη αρμοδίως λάβει απόφαση να προβεί εντός της τασσομένης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα, για την υποβολή δήλωσης για τη συνέχιση της ποινικής δίωξης κατ’ άρθρο 464 ΠΚ, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες.»

Όπως προκύπτει από το πόρισμα Δραγάτση το Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων υπέστη ζημιά 9,5 εκατ. ευρώ από τις μετοχές που είχε στο χαρτοφυλάκιό του κληροδοτημένες από την εποχή των ΚΑΕ.

Να σημειωθεί ότι πριν μερικές ημέρες και το ελληνικό δημόσιο αλλά και οι ιδιώτες αποφάσισαν να δράσουν. Συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου κατέθεσαν έγκληση στην ανακρίτρια κ. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών υπό τον κ. έμπειρο νομικό Γιάννη Κυριακόπουλο ενώ και το υπουργείο Εργασίας έδωσε εντολή στον επικεφαλής του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This