Η AΜΒΥΞ, έχοντας κατακτήσει την θέση της μεγαλύτερης εταιρείας διανομής αλκοολούχων στην Ελλάδα, κατέγραψε άλλη μια χρονιά σημαντικής ανάπτυξης.
Το 2018 ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της κατά +10,1%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 121,7 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης 37,4 εκατ).
Δεδομένου πως ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών σημείωσε μείωση -2,5% έναντι του 2017, η ανάπτυξη της ΑΜΒΥΞ μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση μεριδίου αγοράς και της ηγετικής της θέσης.
Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζουν και οι δείκτες οικονομικής διάρθρωσης. Χαρακτηριστική είναι η μείωση του τραπεζικού δανεισμού σε επίπεδο μόλις του 3%  του ετήσιου τζίρου, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ξεπερνούν τον συνολικό δανεισμό.
Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε 42,8 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά 189% τις συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση επενδύσεων υποστήριξης επικοινωνίας και προώθησης των μαρκών του χαρτοφυλακίου της κατά +5,6%, αλλά και σε αύξηση των οργανικών θέσεων εργασίας κατά +13%.
Βελτίωση παρουσίασε και η τελική κερδοφορία, αφού τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 5,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +6,4%.
Το 2019 εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, αφού συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα πωλήσεων να καταγράφουν αύξηση +10% με αντίστοιχη βελτίωση των υπολοίπων οικονομικών μεγεθών, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου.

 

Share This