Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης εντός του χρονοδιαγράμματος για το Επενδυτικό Πρόγραμμα, προχώρησε στην αγορά ενός αυτοκινούμενου γερανού (Mobile Harbour Crane) μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων από την εταιρεία Liebherr. Η απόκτηση του νέου αυτοκινούμενου γερανού, ύψους 3.9 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συνιστά μέρος του προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων.

Βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε, ο γερανός αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα σε 5 μήνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ, η αναβάθμιση του εξοπλισμού του ΟΛΘ έχει ως στρατηγικό και πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This