Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. κατόπιν της από 09.05.2019 ειδικής αδείας που έλαβε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ανακοινώνει την απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφείων 2ου ορόφου και υπόγειων θέσεων στάθμευσης.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η ιδιοκτησία ανήκει σε κτιριακό συγκρότημα επι της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 49 στο Μαρούσι. Η συνολική επιφάνεια είναι 1.244,00 τ.μ. και το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένo.

Το τίμημα απόκτησης ανήλθε σε €2.270.000.

Η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019.

 

Share This