Πολύ πιθανό να υπογραφεί ακόμη και σήμερα η συμφωνία, όπως αναμένεται από τις παραγωγικές μονάδες στο Πλατύ Ημαθίας, αλλά και στις Σέρρες, μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης  (ΕΒΖ)  και της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ξεκινήσει η εκμίσθωση δύο παραγωγικών μονάδων της εταιρείας.

Οι μονάδες θα εκμισθωθούν  στην εταιρεία Royal Sugar, η οποία οφείλει στην ΕΒΖ 1,5 εκατ. ευρώ και η ανάκτηση της απαίτησης εκκρεμεί δικαστικά. Το τίμημα για τη μίσθωση των δύο εργοστασίων για δύο έτη από 400.000 ευρώ που ήταν με βάση την αρχική πρόσκληση έχει υποχωρήσει σχεδόν στο μισό ποσό.

Εκτός από τον Καραθανάση της Royal Sugar ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα εργοστάσια είχαν εκδηλώσει η “Innovation Brain” του Λούκας Φέκερ και η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του μισθωτή, αυτές αφορούν- σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε η διοίκηση της ΕΒΖ- στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων και στην απορρόφηση της τευτλοπαραγωγής. Την ίδια στιγμή αναμένεται και η έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί της αίτησης υπαγωγής της ΕΒΖ στο άρθρο 106 βδ του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This