Τη δικαστική διαμάχη στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών με τους χρονομισθωτές της έχασε η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Από το δικαστήριο επιδικάστηκε ποσό ύψους 2,89 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έφεσης που άσκησαν 233 χρονομισθωτές της εγγονής εταιρείας της «Τεχνική Ολυμπιακή».

Όπως χαρακτηριστηκά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Έγινε δεκτή έφεση 233 χρονομισθωτών κατά της εγγονής εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» απόφαση και επιδικάσθηκε υπέρ των χρονομισθωτών ποσό συνολικά ανερχόμενο σε 2.894.975,17 Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Σημειώνεται ότι επί του αυτού θέματος έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» τέσσερις άλλες εφετειακές αποφάσεις με αντίδικους άλλους χρονομισθωτές. Ενόψει των ανωτέρω, το ζήτημα θα κριθεί τελικά ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου»».

Η Τεχνική Ολυμπιακή, όπως σημειώνει, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

 

 

 

 

 

 

 

Share This