Από το 2020 oι εισφορές των επαγγελματιών για την κύρια ασφάλιση και την υγεία αλλάζουν. Δεν θα συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους (όπως συμβαίνει σήμερα), αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης. Επίσης, αποσυνδέονται πλήρως από το ύψος του κατώτατου μισθού. Οι αλλαγές αυτές στο ασφαλιστικό σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό καθιστούν όλους τους επαγγελματίες “κερδισμένους”, σύμφωνα με κύκλους κοντά στον υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τις προωθεί.

Έτσι, από τον Ιανουάριο τα μέλη των εταιρειών, οι ατομικοί επιχειρηματίες και μερίδα των “μπλοκάκηδων”, όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν να καταβάλλουν κάθε μήνα, κατ’ ελάχιστον, ένα ορισμένο ποσό (185 ευρώ σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο) για την κύρια ασφάλιση (ΕΦΚΑ) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους (ΕΟΠΥΥ).

Share This