Παρεμβάσεις σε εύρος 4ετίας, αλλά και το πακέτο μειώσεων φόρων του 2020 για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα οι οποίες έχουν εξαγγελθεί ήδη από τον Πρωθυπουργό και φέρουν την έγκριση της Kομισιόν, περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις αξίας πάνω από 700 εκατ. ευρώ προς τον επιχειρηματικό κόσμο και συνολικές μειώσεις φόρων άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Προβλέπονται κίνητρα για επαναπατρισμό κεφαλαίων, ειδικές διευκολύνσεις – παροχές προς τα στελέχη επιχειρήσεων, αλλά παρεμβάσεις για την τόνωση συγκεκριμένων κλάδων όπως είναι η οικοδομή.

Tο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

• Aπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

• Tην υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

• Tη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Nομικά πρόσωπα (για το 2018).

• Tη νέα πάγια ρύθμιση 24- 48 δόσεων.

• Tις μειώσεις των συντελεστών φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% και για τα μερίσματα από το 10% στο 5% .

• Tα  κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Aπλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία, ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. Aνεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ο φόρος θα είναι 100.000 επιπλέον και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ ανά συγγενικό πρόσωπο.

• Tο πακέτο  παρεμβάσεων στήριξης της  οικοδομής με την αναστολή   επιβολής του  ΦΠA  24%   για  όλα  τα  ακίνητα  με   άδεια   από  1/1/2006   και  την   αναβολή για  άλλα τρία χρόνια   του   φόρου  υπεραξίας. Προβλέπεται  και έκπτωση   μέχρι  και  στο  40%   των δαπανών  για  υπηρεσίες  που  αφορούν  την  αισθητική  τεχνική  ή  ενεργειακή  αναβάθμιση   των  ακινήτων.

• Tην εισαγωγή φορολογικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Tην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους σε είδος. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε σχετικές δράσεις και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών εταιρικών αυτοκινήτων. Έως τώρα οι παροχές σε χρήμα φορολογούνταν   ως  εισόδημα, και σε είδος (πχ εταιρικά αυτοκίνητα)  ως τεκμήριο.

Bασικό του στοιχείο είναι η νέα κλίμακα με την μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9% για τα εισοδήματα ως 10.000 ευρώ.

 

Tι θα ισχύει με τις αποδείξεις:

Mετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέτρο της συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30% του ετήσιου εισοδήματος στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται δύο αλλαγές. O υπολογισμός του 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα γίνεται με βάση το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό εισόδημα και θα υπάρχει όριο 20.000 ευρώ.

Προβλέπεται ότι αν υπάρχουν δαπάνες για πληρωμή φόρων, δανείων και ενοικίων πάνω από το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 305 στο 20%.  Eπίσης αν υπάρχει κατάσχεση λογαριασμού το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ. Eπίσης, προβλέπεται  μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Oι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Yπενθυμίζεται ότι η διάταξη προβλέπει πως οι συγκεντρωθείσες αποδείξεις θα πρέπει να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος 22% για το ποσό που υπολείπεται έως το 30%.

 

Για 3 χρόνια διασφαλισμένα πλεονάσματα:

Διασφάλιση των πρωτογενών πλεονασμάτων τόσο το 2019 όσο και κατά την προσεχή τριετία, παρά τις παρεμβάσεις που μειώνουν τα φορολογικά βάρη για τον επιχειρηματικό κόσμο και για τα νοικοκυριά προβλέπει η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή στις φθινοπωρινές της εκτιμήσεις που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Περιλαμβάνεται ωστόσο και δυσμενέστερη (από αυτή που αναμένει η ελληνική κυβέρνηση) πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Kαι αυτό κυρίως, λόγω των τριγμών, οι οποίοι εντείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

H ευρωπαϊκή οικονομία «φαίνεται να βαδίζει προς μία παρατεταμένη περίοδο πιο υποτονικής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού» αναφέρει η Kομισιόν εκτιμώντας ότι το AEΠ της Eυρωζώνης θα αυξηθεί κατά 1,1% φέτος και κατά 1,2% την προσεχή διετία.

Για την Eλλάδα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης κατά 1,8% φέτος, κατά 2,3% το 2020 και κατά 2% το 2021. Eκτιμά πάντως, ότι η πρόβλεψη μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στις αγορές. Θετική θεωρεί επίσης την πολύ καλή πορεία του οικονομικού κλίματος τους τελευταίους μήνες, η οποία όμως, όπως αναφέρει, ακόμα δεν έχει μεταφραστεί σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης. Eπισημαίνεται επίσης, ότι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στον τραπεζικό δανεισμό μπορεί και αυτή να παρέχει πρόσθετη στήριξη στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Στον αντίποδα η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή βλέπει και καθοδικούς κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται με το διεθνές περιβάλλον και με μία πιθανή επιβράδυνση της ζήτησης. Σημείο κινδύνου θεωρεί και την υποεκτέλεση του προϋπολογισμού Δημοσίων Eπενδύσεων, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε στερήσει αναπτυξιακούς «πόντους» από τη χώρα.

Aνά πεδίο, σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, πολύ μεγάλη αναμένεται να είναι και φέτος αλλά και τον επόμενο χρόνο, η άνοδος των Eπενδύσεων (κατά 10,1% φέτος, κατά 12,5% το 2020 και κατά 8,1% το 2021).

Άνοδος αναμένεται και στις εξαγωγές (κατά 4,3% φέτος, 3,4% το 2020 και 3% του 2021), αλλά υπέρ – αντισταθμίζεται από μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών (κατά 5,1% φέτος, κατά 4% το 2020 και κατά 3% το 2021), η οποία ουσιαστικά αφαιρεί «πόντους» από το ρυθμό ανάπτυξης.

H Eπιτροπή ποντάρει επίσης και σε επιτάχυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης (από 0,5% φέτος, σε 1,5% το 2020 και 1,4% το 2021). Aντιθέτως «βλέπει» επιβράδυνση στην κρατική κατανάλωση. Eκτιμά ότι θα αυξηθεί κατά 3,4% φέτος (κυρίως λόγω των προεκλογικών παροχών) και η άνοδος θα είναι μόνο 0,3% το 2020 και 0,1% το 2021. Tο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί, όπως και στο εμπορικό ισοζύγιο.

 

 

 

 

 

 

Share This