Ταχύτερη γίνεται πλέον η διαδικασία ένταξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς η κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στην πληθώρα των δικαιολογητικών που μέχρι σήμερα χρειάζονταν να υποβάλουν όσοι έκαναν αίτηση για προστασία.

Με τις νέες βελτιώσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και αναμένεται να ψηφιστούν στη Βουλή, δίνεται τέλος σε μια σειρά προβλημάτων που παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα στην εφαρμογή του νόμου και αποτελούσαν εμπόδια στην ταχύτερη υποβολή και διεκπεραίωση των αιτήσεων των οφειλετών.Οι αλλαγές αφορούν τόσο στις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και στις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά:

-Θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για να προστατέψουν την 1η κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως όσους διαμένουν σε άλλη πόλη δηλαδή έχουν μετατεθεί εξαιτίας της εργασίας τους, όπως π.χ αστυνομικοί ,στρατιωτικοί, λιμενικοί , πυροσβέστες, τελωνειακοί, γιατροί , νοσηλευτές , δάσκαλοι , καθηγητές κλπ.

-Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες του ενός, θα υπάρχει η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται συγγενείς που αδυνατούν να ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ( όπως κάτοικοι εξωτερικού, κληρονόμοι τους που δεν έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά, διαζευγμένα ζευγάρια που δεν έχουν καμία επικοινωνία).

-Διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων σε περιπτώσεις οφειλετών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, ώστε να μη χρειάζεται η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

-Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εγγυητή μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων, σε βάθος 25 ετίας.

-Θα υπάρχει δυνατότητα και στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την 1η κατοικία τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή να ρυθμίσουν και τα δάνεια που αγοράστηκαν ή ανατέθηκε η διαχείρηση τους σε funds.

-Σε περιπτώσεις που μια αίτηση επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων θα μπορεί να διατηρείται η προστασία της 1η κατοικίας στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση της αμοιβής του δικηγόρου από την τράπεζα που έχει την 1η υποθήκη της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον αυτός επιθυμεί να αναθέσει σε δικηγόρο την ετοιμασία της αίτησης του. Το κόστος αυτό θα βαρύνει το δάνειο σε βάθος 25 ετίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This