Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδος για το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Vodafone Group (χρήση Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2020), τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας στο εξάμηνο της χρήσης αυξήθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στα 455 εκατ.ευρώ, από 426 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%, φθάνοντας στα 488 εκατ. ευρώ, έναντι 459 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε ποσοστό 5,4% ανερχόμενα στα 155 εκατ. ευρώ, έναντι 147 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 8,4%, φθάνοντας στα 64 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. Όπως σημειώνεται, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, έναντι 59 το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές σε 15 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου η συνδρομητική βάση της Vodafone Ελλάδας στο σκέλος των υπηρεσιών κινητής διαμορφώθηκε στα 4,849 εκατ. συνδρομητές, έναντι 5,026 εκατ. στο τέλος Ιουνίου. Σε ότι αφορά τους συνδρομητές συμβολαίου, αντιστοιχούσαν στο 33,6% της συνδρομητικής βάσης, από 32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πελάτες σταθερής ανήλθαν στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου σε 937 χιλιάδες. Αύξηση 7,5% σημείωσε το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή στην κινητή (ARPU) που διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ (έναντι 9,3 ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο).

Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις στη χρήση data μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Στο διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2019 η αύξηση ανήλθε σε 33% έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, φθάνοντας στα 44.648 ΤΒ έναντι 33.337 ΤΒ.

Σε επίπεδο Vodafone Group, τα έσοδα εξαμήνου κατέγραψαν μικρή αύξηση 0,4% και διαμορφώθηκαν στα 21,94 δισ. ευρώ. Ο όμιλος εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία (577 εκατ. ευρώ), έναντι ζημιών (2 δισ. ευρώ), ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 511 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 2,8 δισ. ευρώ. Ο όμιλος προχώρησε σε βελτίωση των προβλέψεων για τα προσαρμοσμένα EBITDA της χρήσης (Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2020), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Liberty Global και της πώλησης της δραστηριότητας στη Νέα Ζηλανδία.

 

Share This