Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2019 – 30.9.2019 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Τριμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Νοεμβρίου 2019, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις 17:30 τοπική ώρα.

 

 

 

Share This