Στο εννεάμηνο του 2019 οι πωλήσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά 11,6% υποχωρώντας στα 384,3 εκατ. δολάρια. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις της σε αξία υποχώρησαν κατά 13,3%, στην Ελλάδα κατά 15,6%, στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία κατά 6,8% και 0,7% αντίστοιχα. Η μείωση αυτή, αποδίδεται από την εταιρεία, στην πτώση των πωλήσεων σε όγκο κατά 4,3%, στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,7% και στην αρνητική επίδραση του 2,6% λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της λίρας Αγγλίας.

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων η πτώση ήταν 4,3%, λόγω της κάμψης στις ΗΠΑ κατά 9,8% που εν μέρει αντισταθμίστηκαν από αυξήσεις σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα κατά 8,8%, 5,2% και 0,2% αντίστοιχα. Το μικτό κέρδοςμειώθηκε κατά 22,1% στα 148,9 εκατ. δολάρια, και ως ποσοστό επί των πωλήσεων υποχώρησε στο 38,7% από 44%. Ο κύριος λόγος για τη εξέλιξη αυτή ήταν η αύξηση των τιμών του γάλακτος τόσο στη μονάδα των ΗΠΑ, όσο και στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, δηλαδή στην Ελλάδα, κατά 15,1% και 30,5%, αντίστοιχα.Το λειτουργικό κέρδος υποχώρησε κατά 26% στα 46 εκατ. δολάρια και το καθαρό κέρδος περιορίσθηκε στα 23,4 εκατ. δολάρια από 35,1 εκατ. δολαρίων λόγω της μείωσης του μικτού κέρδους.

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ σε αξία μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν κατά 9,9% στα 125,9 εκατ. δολάρια λόγω της κάμψης των εσόδων σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία κατά 11,3%, 9,6%, 9,6% και 3,9% αντίστοιχα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των όγκων πωλήσεων κατά 2,4% στην υποχώρηση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 5% και στις αρνητικές επιπτώσεις του 2,5% λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων αυτές μειώθηκαν κατά 2,4% λόγω της κάμψης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 6,1%, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από τις αυξήσεις σε Ιταλία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 7,6%, 2,1% και 0,6% αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ήταν 9,3 εκατ. δολάρια, από 9,1 εκατ. δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

 

 

Share This