Η Air Liquide, η ένωση δήμων Durance, Luberon, Verdon (DLVA) και η ENGIE υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη του έργου «HyGreen Provence», που αποσκοπεί στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή πράσινου υδρογόνου.

Το έργο «HyGreen Provence», που ξεκίνησε το 2017, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και επικύρωση των τεχνικών και οικονομικών συνθηκών για την παραγωγή 1.300 GWh ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί στην ετήσια οικιακή κατανάλωση περίπου 450.000 ατόμων, καθώς και για την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα μέσω ηλεκτρόλυσης νερού. Το έργο θα αναπτυχθεί σε διάφορα στάδια, με τα πρώτα παραδοτέα να προβλέπονται μέχρι τα τέλη του 2021 και την τελική φάση να αναμένεται πιθανά το 2027. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούν να παραχθούν ετησίως δεκάδες χιλιάδες τόνοι υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα χρήσεων.

Στις περιοχές της DLVA, που αποτελείται από 25 δήμους και 65.000 κατοίκους, υπάρχουν σημαντικοί πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν για το έργο αυτό, όπως ένα από τα ευνοϊκότερα επίπεδα ηλιοφάνειας στη Γαλλία (κατά μέσο όρο 1.450 ώρες/έτος), διαθεσιμότητα σημαντικών εκτάσεων γης και ύπαρξη αποθηκευτικής κοιλότητας αλατιού, που μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλης κλίμακας κεντρική παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Air Liquide και η ENGIE, δεσμευόμενες για την ανάπτυξη λύσεων υδρογόνου, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο έργο με τις περιοχές DLVA, αξιοποιώντας:

  • Την τεχνογνωσία της Air Liquide σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας του υδρογόνου, από την παραγωγή ως την ανάπτυξη εφαρμογών για τελικούς χρήστες, που διακρίνεται κυρίως για την εξειδίκευση σε τεχνολογίες παραγωγής με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως η ηλεκτρόλυση.
  • Την εμπειρία της ENGIE στην εφαρμογή λύσεων με μηδενικές εκπομπές άνθρακα για πελάτες του τομέα της βιομηχανίας και για μεγάλες περιοχές, λύσεις που βασίζονται σε πλήρως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο, και ενσωματώνουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (παραγωγή, αποθήκευση, διανομή).
  • Τη δέσμευση της ένωσης δήμων DLVA να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός έργου, η φύση και η έκταση του οποίου το καθιστούν πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Γαλλίας.

Tο υδρογόνο πρόκειται να εξυπηρετήσει διάφορες χρήσεις στους τομείς της κινητικότητας, της ενέργειας και της βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά την κινητικότητα, το υδρογόνο μπορεί να τροφοδοτήσει όλους τους τύπους οχημάτων, από ελαφρά αυτοκίνητα ως λεωφορεία,οχήματα και φορτηγά. Στο ενεργειακό μέτωπο, το έργο προβλέπει την τροφοδότηση μιας αστικής οικολογικής κοινότητας με θερμότητα και ψύξη. Τέλος, το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές διεργασίες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή.

Η υπογραφή αυτής της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κατέστη δυνατή χάρη στη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων μερών που έχουν δεσμευτεί για τη μετάβαση σε μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την περιφερειακή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η DLVA ενώ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τομέα υδρογόνου στη Γαλλία.

Ο Guy Salzgeber, Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Air Liquide, Υπεύθυνος για θέματα Βιομηχανικών Πωλήσεων – Εμπορίου και Καινοτομίας, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συμβάλουμε σε αυτό το εμβληματικό έργο, που θα αποδείξει, στη Γαλλία, σε βιομηχανική κλίμακα, τον βασικό ρόλο που θα διαδραματίσει το υδρογόνο στη μετάβαση στην ενέργεια. Για περισσότερα από 40 χρόνια, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια μοναδική τεχνογνωσία στον τομέα του υδρογόνου. Με εξειδίκευση σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής – συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρόλυσης – ο Όμιλος είναι πλέον ένας κορυφαίος παίκτης παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή υδρογόνου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Το έργο αυτό είναι σύμφωνο με την στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή, που, στον τομέα μας, είναι η πιο φιλόδοξη».

Ο Bernard Jeanmet-Péralta, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων DLVA, δήλωσε: «Το HyGreen Provence είναι πάνω απ’ όλα ένα φιλόδοξο και καινοτόμο περιφερειακό έργο. Ενσωματώνει όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται να καλλιεργηθεί ο διάλογος, ιδίως τους Εθνικούς Δρυμούς του Verdon και του Luberon. Συμμετέχουμε λοιπόν στη δυναμική της κοινότητας «Vallée des Énergies» μαζί με εταίρους όπως το έργο Iter, το Cadarache CEA, το Géomethane και το υδροηλεκτρικό σύστημα στο Durance. Συνεπώς, συμβάλλουμε στην ενεργειακή μετάβαση της Γαλλίας με κορυφαίους βιομηχάνους, οι οποίοι, μέσω της σχετικής εμπειρίας τους, απαντούν με αξιοπιστία και βιωσιμότητα στις ανάγκες για μηδενικές εκπομπές άνθρακα».

Ο Gwenaëlle Avice-Huet, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ENGIE, Υπεύθυνος για ΑΠΕ, δήλωσε: «Η υπογραφή της συμφωνίας αναγγέλλει μια άνευ προηγουμένου συμμαχία μεταξύ μεγάλων γαλλικών βιομηχανικών ομίλων, με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, για την επιτάχυνση της εμφάνισης μεγάλων έργων υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γαλλία. Η ENGIE πιστεύει ιδιαίτερα ότι το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλλει σημαντικά στην προσφορά λύσεων μηδενικού άνθρακα σε βιομηχανικούς πελάτες και στις περιφέρειες».

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This