Διευκρινήσεις ζητεί η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό, η οποία συνεδρίασε χθες για 6 ολόκληρες ώρες, προκειμένου να εξετάσει τους φακέλους δικαιολογητικών των δυο υποψήφιων, μαζί με τα υπομνήματα που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της Mohegan και της Hard Rock.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρατηρήθηκαν ελλείψεις στον έναν από τους δύο φακέλους που συνιστούν λόγους αποκλεισμού του από τη διαδικασία.

Η Επιτροπή δεν κατέληξε σε απόφαση και συνεχίζει τη διαδικασία θέτοντας κάποια ζητήματα διευκρινίσεων προς τις δυο πλευρές, τα οποία θα διευθετηθούν τις επόμενες μέρες.

Στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την άδεια καζίνο, θα εξετασθούν οι διευκρινίσεις επί των υπομνημάτων στο μεταξύ θα έχουν υποβάλει αμφότεροι οι υποψήφιοι,

  • η κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και
  • η Hard Rock International (ΗRI).

Η τελική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αφού οριστικοποιηθεί, θα αποσταλεί στην Επιτροπή Παιγνίων ΕΕΕΠ, η οποία τελικά θα συνεδριάσει για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Επί της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή Παιγνίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σε διάστημα έως 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

Share This