Αύξηση εσόδων 14,2% προβλέπει η Optima για τον όμιλο Σαράντη το 2020, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διανομή σημάτων επιλεκτικής διανομης της COTY και από τις νέες δραστηριότητες στην Πολωνία, ήτοι 35-40 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Το EBITDA αναμένεται να ενισχυθεί κατά 12% σε ετήσια βάση στα 61,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φθάσουν τα 40,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12%.

Η Optima, σε έκθεσή της για την εισηγμένη εταιρεία, επανέλαβε τη σύσταση “accumulate” για τη μετοχή εξηγώντας ότι αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες μακροοικονομικές προοπτικές της εταιρείας στην Ελλάδα εν μέσω καλύτερου οικονομικού και καταναλωτικού κλίματος τους τελευταίους μήνες.

Η τιμή-στόχος διατηρείται στα 9,00 ευρώ ανά μετοχή ενώ οι αναλυτές σημειώνουν ότι η στρατηγική παραμένει εστιασμένη στην επιτυχή ενσωμάτωση των νέων εμπορικών σημάτων και στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εν τω μεταξύ, άλλες προοπτικές ανάπτυξης περιλαμβάνουν πρόσθετες εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ξένες χώρες, πέρα από τις ευκαιρίες ανάπτυξης προϊόντων και τις δυνητικές συμφωνίες διανομής.

Η Optima προβλέπει έσοδα ύψους 375 εκατ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής βάσει του ΔΠΧΑ 16) και καθαρά κέρδη 36,4 εκατ. ευρώ (+ 11,8%) για την οικονομική χρήση 2019.

Share This