Έντονες παραμένουν οι προκλήσεις για τον όμιλο της ΦΑΓΕ (ΦΑΓΕ International) καθώς οι πιέσεις στα μεγέθη είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας στο «Β2» από «Β1» από τον οίκο Moody’s. Ωστόσο,αναβαθμίζεται το outlook από «αρνητικό» σε «σταθερό». Κατά τις εκτιμήσεις του οίκου, η ανάκαμψη που επιδιώκει η εταιρεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με προκλήσεις, λόγω των δύσκολων συνθηκών στην αγορά, ιδιαίτερα σε αυτήν των ΗΠΑ.

Η υποβάθμιση, όπως σημειώνει ο οίκος, αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της πορείας των λειτουργικών κερδών της εταιρείας το 2019. Σημειώνεται επίσης ότι οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας συνέχισαν να είναι αδύναμες στο εννεάμηνο του 2019, λόγω της μείωσης της αγοράς γιαουρτιών στις ΗΠΑ της πίεσης των τιμών και της αύξησης του κόστους παραγωγής.

Ισχυρές οι πιέσεις στην άλλη όχθη του Ατλαντικού

Πτώση καταγράφουν οι πωλήσεις σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ με κάμψη 13,3%, η Ελλάδα με 15,6%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% και η Ιταλία στην οποία καταγράφεται οριακή πτώση 0,7%. Πιέσεις καταγράφονται σε επίπεδο κερδοφορίας καθώς, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν πτώση 33% στα 23,4 εκατ. δολάρια έναντι 35,1 εκατ. δολάρια το περσινό αντίστοιχο διάστημα.

Συντελούνται προσπάθειες

Η ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάκαμψης (άνοδος των πωλήσεων και της κερδοφορίας) αφορούν την διακοπή της παραγωγής των προϊόντων με χαμηλό περιθώριο κέρδους και παράλληλα την ανάδειξη νέων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Moody’s, παρόλο που εκτιμάται πως οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σταθεροποίηση των πωλήσεων και του EBITDA το 2020, οποιαδήποτε ανάκαμψη παραμένει υπό ορισμένο βαθμό κινδύνου εκτέλεσης, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της ζήτησης,κυρίως στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Moody’s, η πιστωτική εικόνα της εταιρίας θα παραμείνει αδύναμη για παρατεταμένη χρονική περίοδο,με το δείκτη μόχλευσης να παραμένει υψηλός, πάνω από το 4,5 ως και το 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This