Για το εννεάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €5.9 εκ. έναντι €2,3 εκ. το εννεάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 157%.

Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε €0,116 έναντι €0,029 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,098 έναντι €0,038 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το εννεάμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €24,6 εκ. έναντι €19,2 εκ. το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 28,7%.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το εννεάμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 0,6% σε €13,5 εκ., έναντι €13,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε €8,3 εκ. έναντι €3,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 146%, που οφείλεται στην υποστήριξη υπηρεσιών εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιρειών.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε EUR67,2 εκ. έναντι EUR57,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 17,0%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2019, ενώ για όλη την περίοδο του εννεαμήνου 2019, εμφανίζεται μειωμένη κατά 1,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018 (EUR53,6 δις έναντι EUR54,3 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.09.2019 στις 868,4 μονάδες, αυξημένος κατά 25,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του εννεαμήνου του 2018 (691,7 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 31,3% το εννεάμηνο 2019 από 26,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 34,1 εκ. μετοχές έναντι 38,7 εκ. μετοχών (μείωση 11,9%) το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν αύξηση 6,3%. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 20,1% (45,7 χιλ. έναντι 57,2 χιλ.), ενώ η μέση ημερήσια ονομαστική αξία συναλλαγών (nominal value) μειώθηκε κατά 3,8%.

Share This