Για ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα πρώτης κατοικίας και ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Στοιχεία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 έως 21 Νοεμβρίου 2019 έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 49.929 χρήστες.

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 33.305 χρήστες.

Έχουν υποβληθεί 690 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Έχουν δοθεί 128 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

Έχουν ήδη αποδεχθεί 26 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 13 πολίτες.

 

 

 

 

 

 

Share This