Στο επόμενο στάδιο για την διάσωσή της περνά η εταιρεία Creta Farms μετά την έγκριση της πρότασης της Impala του επιχειρηματία Δ. Βιντζηλαίου από τους πιστωτές.

Συγκεκριμένα οι πιστωτές αποδέχθηκαν την πρόταση Βιντζηλαίου και τον ανέδειξαν ως τον προτιμητέο επενδυτή.

Μετά την τελική έγκριση των πιστωτών η διαδικασία προβλέπει την έγκριση της όλης συμφωνίας από την έκτακτή Γ.Σ. της Creta στις 23 Δεκεμβρίου και εν συνέχεια θα δρομολογηθεί η κατάθεση του αιτήματος υπαγωγής της εταιρίας στο άρθρο 106 β ή δ του Πτωχευτικού.

Παράλληλα, αναμένεται η χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης τόσο εκ μέρους των πιστωτριών τραπεζών όσο και του νέου στρατηγικού επενδυτή προκειμένου η Creta Farmνα διατηρηθεί σε λειτουργία έως την τελική της μετάβαση στο νέο καθεστώς.

 

Share This