Φεύγει από το χρηματιστήριο άλλη μία δυναμική και κερδοφόρος εταιρεία, που έχει προσφέρει μέχρι τώρα υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της: Στην πόρτα εξόδου βρίσκεται η ΕΛΤΡΑΚ, καθώς οι ιδιοκτήτες της αποφασίζουν να εξαγοράσουν τις μετοχές που βρίσκονται στα χέρια μικρομετόχων και να αποσύρουν την εταιρεία από το ΧΑ. Αφού εισέπραξαν την προηγούμενητριετία ποσά της τάξεως των 25 εκατ.ευρώ από επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα, οι οικογένειες Κόβα-Πολίτη που ελέγχουν την ΕΛΤΡΑΚ, μετέφεραν τα πακέτα μετοχών τους σε βρετανική εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες.

Στη συνέχεια  η βρετανική εταιρεία κατέθεσε τον περασμένο Αύγουστο δημόσια πρόταση για  την εξαγορά των μετοχών του free float. Συγκέντρωσαν το 85,18% – μαζί με τις μετοχές που κατείχαν ήδη – ενώ ένα μέλος της οικογένειας, η Νατάσα Κόβα, διατήρησε άμεση συμμετοχή 10,89%.

Αθροίζοντας συνολικό ποσοστό 96,07%, οι μεγαλομέτοχοι μπορούν πλέον να αναγκάσουν –βάσει του νόμου τους εναπομείναντες (μικρο)μετόχους παραχωρήσουν το υπόλοιπο 3,93%.
Γι αυτές τις μετοχές προσφέρουν τίμημα 3,30 ευρώ ανά μετοχή.
Η δημόσια πρόταση κατατέθηκε προχθές και είναι πλέον θέμα χρόνου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η μετοχή της ΕΛΤΡΑΚ να φύγει από το ταμπλό του ΧΑ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΤΡΑΚ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αντιπροσώπευσης και εμπορίας χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμούγια τεχνικά έργα και ελαστικών. Οι ιδιοκτήτες της ελέγχουν επίσης τη βρετανική CP Holdings, η οποία μέσω θυγατρικών δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, θυγατρικής της είναι και η Eltrak CP, στην οποία έχει μεταφερθεί το 85,8% της ελληνικής ΕΛΤΡΑΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This