Σε σταθερά επίπεδα κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Johnson&Johnson συνολικά στην Ελλάδα για τη χρήση του 2018, ενώ αύξηση κατά 39% εμφάνισαν τα κέρδη προ φόρων. Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη χρονιά οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 156,46 εκατ. ευρώ έναντι 155,76 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένες κατά 0,45%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 8,05 εκατ. ευρώ έναντι 5,78 εκατ. ευρώ το 2017. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις της Johnson & Johnson Ελλάς ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, των υλικών για χειρουργικές επεμβάσεις, των φακών επαφής κ.ά., διαμορφώθηκαν στα 103,79 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 103,44 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενισχυμένες κατά 0,34%.

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα 21,72 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 17,98 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένο κατά 20,81%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε 7,13 εκατ. ευρώ έναντι 3,39 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 109,9%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 5,15 εκατ. ευρώ έναντι 3,09 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 66,85%.

Σε ό,τι αφορά την Johnson & Johnson Eλλάς Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ, ο κύκλος εργασιών της για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκε στα 52,66 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 52,31 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενισχυμένος κατά 0,67%. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα 18,67 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 18,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένο κατά 0,93% ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,17 εκατ. ευρώ έναντι 2,69 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 495 χιλ. ευρώ έναντι 1,99 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This