Η KPMG ανακοίνωσε επενδύσεις στην τεχνολογία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην καινοτομία, αναμένοντας να δαπανήσει 5 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ηγετική της θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επαγγελματικών της υπηρεσιών. Η επένδυση αυτή θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών-μελών της KPMG και των πελατών της, που θα επωφεληθούν από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και από την τεχνογνωσία των υψηλά καταρτισμένων στελεχών της KPMG τα οποία θα τους βοηθήσουν να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Η επένδυση της KPMG θα δώσει προτεραιότητα σε τρεις βασικούς τομείς, με στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις με τους πελάτες της και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μια εποχή ριζικών μεταβολών. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:

  • Τεχνολογία: ενιαίες πλατφόρμες μέσω cloud, για ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και νέες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες που απευθύνονται στον πελάτη
  • Άνθρωποι: βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της KPMG παγκοσμίως και επέκταση μέσω προσέλκυσης στελεχών με εξειδικεύσεις όπως η επιστήμη των δεδομένων και η ψηφιακή αρχιτεκτονική
  • Καινοτομία: επέκταση του εύρους των ψηφιακών παροχών και κλείσιμο συμφωνιών μέσω ενός διαφοροποιημένου οικοσυστήματος στρατηγικών συμμαχιών και του παγκόσμιου δικτύου καινοτομίας

«Η τεχνολογία προκαλεί ανατροπές στις επιχειρήσεις ανά την υφήλιο», σημειώνει ο Bill Thomas, Πρόεδρος της KPMG International. «Οι πελάτες στρέφονται σε εμάς περισσότερο από ποτέ και εμπιστεύονται τους επαγγελματίες της KPMG για να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν, να διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους. Οι επενδύσεις μας τοποθετούν την KPMG σταθερά στην πρωτοπορία αυτής της στροφής στην ψηφιακή εποχή και ενισχύουν τη θέση μας ως ψηφιακός ηγέτης στις επαγγελματικές υπηρεσίες.»

 

 

Share This