Πραγματοποιήθηκε στις 9/12 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Γρ. Σαράντης. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 124 μέτοχοι εκπροσωπούντες 51.445.630 μετοχές, ποσοστό 73,62% του κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Κυπριακής  εταιρείας “GR Sarantis Cyprus Limited”, ενώ όρισαν τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου του Φωκίωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως  εκπρόσωπο της Εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This