Άλμα +8,88% στα 1,165 ευρώ για τη μετοχή της Alumil, με αυξημένες συναλλαγές 51.175 τεμαχίων.
 Ο λόγος;
  • Τράπεζες και διοίκηση της εισηγμένης  έδωσαν τα χέρια και το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας μπαίνει σε καλό δρόμο.
  • Βασικός πυλώνας του project αφορά στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εισηγμένης, με την σχετική διαδικασία να έχει πάρει διαδοχικές παρατάσεις μέχρις ότου συμφωνηθεί το επιτόκιο (οριακά στο 3%) και η περίοδος αποπληρωμής (έως το 2030).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό (και το τελικό κείμενο), ο βασικός μέτοχος της εταιρείας,Γ. Μυλωνάς αποδέχτηκε να προχωρήσει η εισφορά σε είδος του 81% της Αλουφόντ, το κλείσιμο μονάδων (σε ΗΠΑ και Κοσσυφοπέδιο), η αποπληρωμή του δανεισμού μέσω ενός ελάχιστου προκαθορισμένου μέρος της ρευστότητας, όπως επίσης η εκχώρηση επιπλέον εγγυήσεων για θυγατρική στην Σερβία.
Share This