Συνεδριάζει αύριο το διοικητικό συμβούλιο της Praxia Bank προκειμένου να αξιολογήσει την πρόταση της Viva Wallet, η οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- εμφανίζεται ως η επικρατέστερη για τη διάσωση της τράπεζας.

Είναι φανερό ότι η Viva Wallet ουσιαστικά ενδιαφέρεται να αποκτήσει την τραπεζική άδεια που διαθέτει η Praxia. Γι’ αυτό προτείνει να εισφέρει 20 εκατ. ευρώ με βασική προϋπόθεση την απαλλαγή της τράπεζας από βάρη της προηγούμενης διαχείρισης, με απλά λόγια προτείνει πλήρη αναδιάρθρωση διοικητικού και λειτουργικού κόστους. Ο σημερινός βασικός μέτοχος της Praxia, κ. Μπομπ Ντάιμοντ -μέσω του Atlas Merchant Capital– δεν προτίθεται να επενδύσει νέα κεφάλαια στην τράπεζα προκειμένου να στηρίξει την κεφαλαιακή επάρκειά της.

Το θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας της Praxia θεωρείται πλέον επείγον. Στο τέλος του έτεους εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει η Κεντρική μας Τράπεζα(ΤτΕ) για να ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Praxia Bank. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για την Praxia έχει εκδηλώσει και το τσεχικό fund ΕΜΜΑ που έχει επενδύσει στον ΟΠΑΠ. Δεν υπάρχει ανακοίνωση -μέχρι στιγμής- για ενδεχόμενη υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς και το ακριβές ύψος των κεφαλαίων που προτίθεται να καταβάλει.

 

 

 

 

 

Share This