Σε σταδιακή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 35 εκατ. ευρώ, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι μέτοχοι της εταιρείας «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο» (ΘΕΚ). Η ΘΕΚ αποτελεί κοινοπραξία των Goldair Cargo – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, (η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κατέχει το 80% και η Goldair το 20%), η οποία έχει αναλάβει – για περίοδο 60 ετών – την κατασκευή και εκμετάλλευση του Θριασίου.

Σύμφωνα με στελέχη της Goldair, μετά από καθυστέρηση ενός και πλέον χρόνου για την έγκριση της σύμβασης του έργου από την Κομισιόν, έχει προχωρήσει ο τρίτος κύκλoς ανταλλαγής ερωτήσεων από την DG Com προς την ΓΑΙΑΟΣΕ και κατ’ εκτίμηση εντός του α’ εξαμήνου του 2020 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του μεγαλύτερου εμπορευματικού κέντρου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 158,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 54 εκατ. θα προέλθουν από τις ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Goldair και τα υπόλοιπα 104 εκατ. από τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο των φορτηγών που θα εξυπηρετούνται ημερησίως, στην πλήρη λειτουργία του Θριασίου Ε/Κ, είναι 400 και των βαγονιών 50, ενώ θα δημιουργηθούν 250.000 παλετοθέσεις και 210.000 τ.μ. αποθηκών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This