Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019.

Αίτηση:Στον διαδικτυακό τόπο koinonikomerisma.gr

Με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

ΒΗΜΑ 1:

Με την είσοδο σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί:

 • επιβεβαίωση ΑΜΚΑ:
 • e-mail
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Συναίνεση για τα προσωπικά στοιχεία

Προσοχή: Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχετε εισάγει, είτε σε σας τον αιτούντα, είτε σε μέλος του νοικοκυριού, θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να ενημερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ και κατόπιν να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

ΒΗΜΑ 2:

Αφού συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει:

 • τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ),
 • οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα, τόκους καταθέσεων),
 • Τα οικονομικά στοιχεία θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση και η αλλαγή τους δεν είναι δυνατή.
 • μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα τα τελευταία επτά έτη ,
 • και τέλος, έναν κατάλογο με τα μέλη του νοικοκυριού σας.
 • Αν έχετε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2019 μπορείτε να το δηλώσετε εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
 • Το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για θανάτους που έχουν δηλωθεί στο ληξιαρχείο. Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν είναι δυνατή.

ΒΗΜΑ 3:

Θα δηλώσετε:

 • Ένα έγκυρο και ενεργό IBAN, (αποκλειστικός δικαιούχος είτε  συνδικαιούχος).
 • Απαιτείται μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου του IBAN.
 • Εάν δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που δήλωσε, δεν κρίνεται δικαιούχος και δεν θα γίνει πληρωμή του επιδόματος,  ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια
 • Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κτλ), εάν υπάρχει,

ΒΗΜΑ 4:

Επιλογή (Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα) ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Αν κατά τα 4 βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος».
 • Η διαδικασία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος, από 17 έως 26 Δεκεμβρίου 2019
 • Μετά από τα συγκεκριμένα βήματα θα εμφανίζεται η πληροφορία για το εάν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι για το μέρισμα των 700 ευρώ.
 • Στην περίπτωση που ικανοποιεί τα κριτήρια θα εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό του.
 • Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερώνεται για τους λόγους που η αίτησή του απορρίφτηκε.

Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα

Οι τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ είναι οι εξής:

 1. Οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις έτους 2019, έως 20.000 ευρώ.
 2. Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των 12 μηνών, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες.

 1. Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή των 12 μηνών, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη μονογονεϊκές οικογένειες
 2. Οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος, με αναπηρία, που είναι δικαιούχος των επιδομάτων του (ΟΠΕΚΑ)

Τα κριτήρια :

Για να λάβουν τα νοικοκυριά την έκτακτη ενίσχυση θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία .
 • Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
 • Οι τόκοι από καταθέσεις όλων των μελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, να προέχονται από καταθέσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ

 

 

Share This