Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Pescanova, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο αλιευμάτων, για τη χρήση του 2018. Oι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 40,95 εκατ. ευρώ έναντι 37,93 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 7,97%. Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 5,68 εκατ. ευρώ έναντι 5,56 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 2,21%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 1,44 εκατ. ευρώ έναντι 1,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης της Pescanova, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2019 διαφαίνεται να έχει αυξητικές τάσεις. Σε συνδυασμό με τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της, η εταιρεία ευελπιστεί ότι τα αποτελέσματά της θα είναι θετικά.

 

 

 

 

 

Share This