H Intercontinental International ανακοινώνει ότι την Τρίτη 17/12/2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, όπου παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή  δι’  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.362.524 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί  συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89.40% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 89.40% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του  μοναδικού θέματος Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των €45.000.000,00 και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση σχετικών όρων και υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

 

 

Share This