Βελιτωμένες επιδόσεις τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κέρδη σημείωσαν για το 2018, οι εταιρίες Mercedes και BMW στην Ελλάδα, παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο. Ο κλάδος του αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με πολύ χαμηλές ταξινομήσεις νέων οχημάτων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτου. Η αύξηση της φορολογίας και το μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο έχει πλήξει τον κλάδο του αυτοκινήτου, ειδικά στη premium κατηγορία όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και η BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι Διοικήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών κατάφεραν για το 2018 να βελτιώσουν τις πωλήσεις τους και να ενισχύσουν τα κέρδη προ φόρων τους.

 Αναλυτικότερα:

MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

Κατά την χρήση 2018 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 166 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 7,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για την υπό εξέταση χρήση ανήλθαν 8,44 εκατ. ευρώ καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά 772% σε σχέση με το 2017.  Η άνοδος των κερδών προ φόρων για το 2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων οχημάτων, στην διάθεση στην ελληνική αγορά των νέων μοντέλων καθώς και στην ωφέλεια των αποτελεσμάτων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις. Στην εταιρεία για το 2018 απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 191 άτομα, το σύνολο των οποίων ανήκει στο διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό. Η εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειες τις στην αύξηση των πωλήσεων και των ταξινομήσεων στρεφόμενη σε εταιρικές πωλήσεις.

BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Οι πωλήσεις για το 2018 ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 9,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2017: 127,8 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων είχαν οριακή αύξηση (1%), αύξηση (13%) εμφάνισαν οι πωλήσεις μοτοσυκλετών, ενώ σημαντική αύξηση (21%) είχαν αυτές των ανταλλακτικών. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη προ φόρων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50% σε σχέση με την περσινή χρονιά (2017: 2,3 εκατ. ευρώ). Η Εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης 2018 απασχόλησε κατά μέσο όρο 31 άτομα. Για το 2019, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της Διοίκησης, δεν αναμένεται σημαντική διαφορά στις πωλήσεις οχημάτων και ανταλλακτικών. Σημειώνεται ακόμη, ότι ανεξάρτητες παράμετροι, όπως ενδεικτικά το μακροοικονομικό περιβάλλον ή αλλαγές στη φορολογία, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This