Αυξημένος κατά 3,3% ήταν ο κύκλος εργασιών της Procter & Gamble για τη χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 223,93 εκατ. ευρώ έναντι 216,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στον καταναλωτή, στην εστίαση στην καινοτομία και στη δημιουργία αξίας στις κατηγορίες των προϊόντων της.

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 82,91 εκατ. ευρώ έναντι 81,39 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 1,9%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,48 εκατ. ευρώ έναντι 7,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 3,79 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των δαπανών για προβολή και διαφήμιση διαμορφώθηκε στα 41,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την προσήλωση της P&G στην προβολή και υποστήριξη των προϊόντων και των προγραμμάτων με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 16%, από 12,22 εκατ. ευρώ σε 10,29 εκατ. ευρώ λόγω της βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών και της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες. Για τη νέα οικονομική χρήση 2019-2020, η Procter & Gamble στοχεύει, με βάση τις γενικότερες εκτιμήσεις βελτίωσης της εσωτερικής κατανάλωσης, στην κατ’ αξία αύξηση των πωλήσεών της.

 

 

 

 

Share This