Να μη τιναχτεί στον αέρα η αρχική συμφωνία με τους ομολογιούχους ζήτησε η πλευρά της εταιρείας. Εκδικάστηκε, μετά από δύο αναβολές, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το αίτημα των δύο ομολογιούχων για πτώχευση της Folli Follie. Οι δύο ομολογιούχοι, με επικεφαλής τη Valartis International, κατέχουν, αθροιστικά, ομόλογα 4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ εκ των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων λήξεως 2019 και ομόλογα 2,5 εκατ. ελβετικών φράγκων εκ των εγγυημένων ομολόγων λήξεως 2021.

Η πλευρά της Folli Follie ζήτησε απόρριψη της αίτησης πτώχευσης προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι ο όμιλος έχει έρθει σε αρχική συμφωνία με το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιούχων της γεγονός το οποίο μία πτωχευτική διαδικασία θα τίναζε στον αέρα την οριστική επίτευξη συμφωνίας. Από την πλευρά τους οι δύο ομολογιούχοι έκαναν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο λογιστικής απάτης από ελληνική εταιρεία. Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το νωρίτερο μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

 

 

 

Share This