To δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ προβλέπει τη δημιουργία των λεγόμενων Λεωφόρων Ηλεκτρισμού, που συνιστά προαπαιτούμενο στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο ευρωπαϊκός διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου (ENTSO-E) με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έως το 2050. Το σχέδιο συνίσταται στη συντονισμένη χάραξη ενός Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς, που θα ανοίξει το δρόμο για μια ραγδαία αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό μέχρι και 80%,, με καταληκτική χρονική διορία το προαναφερθέν έτος. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της διάνοιξης των Λεωφόρων του Ηλεκτρισμού θα συμβαίνει σταδιακά, ανά πενταετίες, μεταξύ 2025 και 2050.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια του ENTSO-Ε απαιτείται η στενή συνεργασία και διαβούλευση με όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων πλευρών και φορέων, από μετόχους και Ρυθμιστικές Αρχές, μέχρι παραγωγούς, καταναλωτές και εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Για να αρθεί των προκλήσεων ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ευρωπαίο διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου χρειάζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις που σοβούν στη Ν.Α Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει τις αναγκαίες νέες διασυνδέσεις που απαιτολυνται, έτσι ώστε να συμμετάσχει στο έργο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζεται ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς, από τις πηγές παραγωγής προς τα βασικά κέντρα κατανάλωσης, αποκτά σημαίνουσα βαρύτητα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπεφρασμένη, από τον υφυπουργό Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά, θέση ότι η Ελλάδα προορίζεται να καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ισχύος στα αμέσως επόμενα χρόνια, επισφραγίζεται από το σχέδιο για μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα μας, σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο από τους αρχικώς τεθέντες στόχους για το 2020 και το 2030.

Εν τω μεταξύ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής επισπεύδει τις διεργασίες για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την προσέλκυση των επενδυτών μειοψηφίας, για την απόκτηση του 39% των μετοχών της «Αριάδνης Interconnection», 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ακριβό ηλεκτρικό καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κρήτη με την Αττική. Στο διαγωνισμό αναμένεται να συμμετάσχει, τελικά, και η κινεζική State Grid που έχει εκδηλώσει εξ αρχής ενδιαφέρον για να αποκτήσει το 20% της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ και για αυτό το λόγο έχει ήδη υπογράψει σχετικό μνημόνιο με τον Διαχειριστή.

Όπως και αν εξελιχθεί η διαδικασία με τους υποψηφίους μετόχους μειοψηφίας, δηλαδή, το εάν θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους παίκτες, δεν παύει, κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ να παραμένει η διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στη θυγατρική του, ώστε να διαθέτει τον καθαρό έλεγχο της κατασκευής του έργου το οποίο θα διαχειριστεί τη λειτουργία, σε κατοπινό στάδιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο διεθνής διαγωνισμός απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει την κατάσταση ο ΑΔΜΗΕ, δεδομένου ότι στη μετοχική σύνθεσή του συμμετέχουν οι Κινέζοι της State Grid που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Τούτο συνεπάγεται, αυτόματα, τη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, υπό το πρίσμα της αντίθεσης της Κομισιόν στην επέκταση επιχειρήσεων από την αχανή ασιατική χώρα στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδομών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This