Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) σε συνέχεια της από 6 Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει για την ανάληψη καθηκόντων των ακόλουθων διευθυντικών στελεχών με ισχύ από 7.1.2020:

Ο κ. Εμμανουήλ Σκαρμέας, μέχρι πρότινος Υποδιευθυντής Εποπτείας και Ρυθμίσεων Αγοράς, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη νεοσύστατη Διεύθυνση Λειτουργίας & Εποπτείας Αγοράς της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.

Η κα Καλλιόπη Παπασταύρου, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Μονάδας Υποστήριξης Εκδοτριών και Ανάπτυξης Αγορών, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.

Ο κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, μέχρι πρότινος Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Αγορών και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Επιτελικής Διεύθυνσης Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Δραστηριοτήτων.

 

Share This