Η εταιρεία  «Folli Follie» ανακοίνωσε ότι η από 03.10.2019 αίτηση των δύο  ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, συζητήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020. Όταν εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά.

Παράλληλα, η από 04.10.2019 αίτηση των ανωτέρω ομολογιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρον 10 του Πτωχευτικού Κώδικα και δη για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, συνοδευόμενη από αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία είχε προσδιοριστεί για την 10η Ιανουαρίου 2020, αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2020, κατόπιν κοινού αιτήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This