«Εκτός» τέθηκε η Hard Rock από τον διαγωνισμό για την άδεια του καζίνου στο Ελληνικό ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων.

Συγκεκριμένα πριν από λίγο τα μέλη της ολομέλειας της  Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το Καζίνο στο Ελληνικό, που αφορούσε τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων των δύο ενδιαφερομένων,  το οποίο είχε εισηγηθεί τον αποκλεισμό της Hard Rock International από τη συνέχεια.

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού προκρίνεται μόνο η προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τις επόμενες ημέρες η έγκριση της απόφασης από την Ολομέλεια

Τα πρακτικά της απόφασή της ΕΕΕΠ θα πρέπει να εγκριθούν από νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Στη συνέχεια η απόφαση θα γνωστοποιηθεί στους δύο ενδιαφερόμενους. Αναμένεται  πως η πλευρά της Hard Rock International θα προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης.

Share This