Τέλος στον “κόφτη” 60% στην κύρια αλλά και την επικουρική σύνταξη όσων συνταξιούχων συνεχίζουν να απασχολούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, μετά τη συνταξιοδότηση τους, έχει αποφασίσει να βάλει η κυβέρνηση. Έτσι, όσοι συνταξιούχοι μισθωτοί ή αυταπασχολούμενοι, μετά την ψήφιση της υπό διαμόρφωσης νομοθετικής ρύθμισης, συνεχίσουν να εργάζονται, θα παίρνουν το 70% της (κύριας και της επικουρικής) σύνταξης αντί του 40% που παίρνουν με βάση τα ισχύοντα δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως κερδίζουν το 30%. Η μείωση αυτή θα ισχύει μόνο για όσο διάστημα απασχολούνται, αν και έχουν “βγει” στη σύνταξη. Μετά την παύση της απασχόλησης τους, η σύνταξή τους, θα επανέρχεται στο 100%.

Share This