Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Senfluga Energy Infrastructure Holding S.A. (SENFLUGA) από την DAMCO ENERGY S.A., αναφέρει η ΔΕΣΦΑ. Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου του 2020 υπογράφηκε η εξαγορά του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της SENFLUGA Energy Holdings S.A. από την DAMCO ENERGY SA., εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, επισφραγίζοντας αποτελεσματικά ένα μακρύ και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών που μοιράζονται το ίδιο στρατηγικό όραμα.

Η επένδυση από την πλευρά της DAMCO έχει δομηθεί σύμφωνα με τους ίδιους όρους και συνθήκες με την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ από την SENFLUGA και σε συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έλαβε χώρα μετά από τη λήψη όλων των σχετικών εγκρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο του 2018, η SENFLUGA εξαγόρασε μετά από διεθνή διαγωνισμό ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η μετοχική δομή της SENFLUGA σήμερα έχει ως εξής: Snam με ποσοστό 54%, Enagás και Fluxys με ποσοστό 18% η καθεμία και DAMCO με ποσοστό 10%.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η δέσμευση και τα σχέδια της SENFLUGA για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΔΕΣΦΑ σε κορυφαία εταιρεία υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παραμένουν ανεπηρέαστα. Επιπλέον, με την προσθήκη ενός σημαντικού Ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, όπως ο Όμιλος Κοπελούζου στη μετοχική της σύνθεση, η σύνδεση με την Ελλάδα ενδυναμώνεται και το συνολικό ενδιαφέρον για τη σταθερή ανάπτυξη του ΔΕΣΦΑ και της χώρας στο σύνολό της καθίσταται ακόμη πιο εμφανές.

 

 

 

 

 

Share This