Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ με τον developer της ride-hailing εφαρμογής Bolt από την Εσθονία. Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Στόχος της χρηματοδότησης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων και της έρευνας της Bolt σε τομείς όπου η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών της, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε υπάρχουσες υπηρεσίες, όπως το ride-hailing, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες κινητικότητας όπως η παράδοση τροφίμων.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Alexander Stubb, δήλωσε: «Το Bolt αποτελεί καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Όπως λένε, το να μένει κανείς στάσιμος σε πάει πίσω, και το Bolt δεν στέκεται ποτέ ακίνητο. Η Τράπεζα είναι πολύ ευτυχής να στηρίξει την εταιρεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, καθώς και για την εξάπλωσή της σε νέους τομείς υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, είμαστε πλήρως ενταγμένοι».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This