Μια μικρή – σε σύγκριση με τους άλλους ενδιαφερόμενους- αλλά απολύτως εξειδικευμένη και υγιής Νορβηγική Ασφαλιστική εταιρεία εμφανίστηκε ξαφνικά στην ανοικτή διαδικασία, ως υποψήφια αγοραστής του 80% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

  • Η Νορβηγική Vardia είναι ένας μικρός ασφαλιστικός όμιλος με δραστηριότητα αυστηρά επικεντρωμένη στις σκανδιναβικές χώρες, με υψηλό κύρος στον κλάδο και θετική αξιολόγηση από τους επενδυτικούς οίκους. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Όσλο, απασχολεί 400 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται εκτός από την Νορβηγία, στη Σουηδία και τη Δανία.

 

Στη διαδικασία διεκδίκησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, χθες έγινε παρουσίαση στην CVC Capital Partners η οποία προσήλθε με πολυπληθή ομάδα στελεχών και σύμβουλο την PriceWaterhouseCoopers. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και στην κινεζική FOSUN ενώ η διοίκηση της Εθνικής αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο έμμεσης ή άμεσης συμμετοχής των επενδυτικών οίκων I3CP, Centerbridge και Lone Star.

 

 

 

 

 

 

 

Share This