Κοινοποιείται άμεσα, κατά πληροφορίες, στους δύο διαγωνιζόμενους, τις Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock, η απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων για τον αποκλεισμό της τελευταίας από τη συνέχεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας καζίνο και λειτουργίας Integrated Resort Casino στο Ελληνικό.

Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης η ΕΕΕΠ ολοκλήρωσε και τυπικά το σκέλος της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των δύο διαγωνιζόμενων, αναδεικνύοντας το σχήμα Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ ως τον μόνο διεκδικητή της άδειας καζίνο. Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής ήταν να γίνει δεκτό το πλήρως αιτιολογημένο πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για αποκλεισμό της Hard Rock λόγω ελλείψεων στο φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων της.

Οι ελλείψεις του φακέλου της Hard Rock αφορούν σε μη αποδεκτή εγγυητική επιστολή, στην αδυναμία προσκόμισης της απαιτούμενης τραπεζικής βεβαίωσης για τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια, σε μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων για εμπειρία ανάπτυξης καζίνο καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα. Μεσολάβησε χρόνος για την καθαρογραφή και έγκριση των πρακτικών. Από την κοινοποίηση της απόφασης στους δύο διαγωνιζόμενους που αναμένεται, εκτός απροόπτου, εντός ημερών, ενδεχομένως και σήμερα, προβλέπεται διάστημα 10 ημερών για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Με βάση σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της Hard Rock, προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά πιθανή, κάτι που μένει να διαπιστωθεί στο επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάτι που θα απαιτήσει διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός.

Με το σχήμα Mohegan – ΓΕΚΤΕΡΝΑ, πάντως, να ετοιμάζεται για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, στο προσκήνιο έρχεται και η πρόταση που κατέθεσαν για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Με ονομασία “INSPIRE Athens”, η επένδυση που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο και άλλες υπηρεσίες, με στόχο να αναδειχθεί η Αθήνα ως κορυφαίος διεθνής προορισμός MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Η ανάπτυξη του INSPIRE Athens εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει, άμεσα και έμμεσα, περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής. Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως προχωρά και η σύνταξη της νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες στον έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

 

 

 

 

Share This