Εμπλουτίζονται και βελτιώνονται περαιτέρω οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Με τις αλλαγές και οι κάτοχοι ανώνυμων καρτών θα έχουν την δυνατότητα φόρτισης από την ιστοσελίδα και μέσω κινητού τηλεφώνου με τεχνολογία NFC.
Οι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου θα μπορούν να εξυπηρετούνται και από τα Αυτόματα Μηχανήματα, ενώ πλέον στα μηχανήματα, θα παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης ρέστων σε χαρτονομίσματα.

Α. Προμήθεια νέου εξοπλισμού
– 100 Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ), με δυνατότητα διάθεσης ρέστων σε χαρτονομίσματα.
– 12 Τερματικά Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ).

Πλεονεκτήματα
1. Καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,με την αύξηση των ΑΜΕΚ σε σταθμούς του Μετρό και του ΤΡΑΜ
2. Μείωση του χρόνου αναμονής για την προμήθεια εισιτηρίων και καρτών.
3. Σήμερα τα ΑΜΕΚ δίνουν ρέστα μόνο σε κέρματα. Πλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης ρέστων σε χαρτονομίσματα.
4. Αυξάνονται τα σημεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών. Θα δημιουργηθούν νέα εκδοτήρια της ΟΣΥ σε διάφορα σημεία της Αθήνας, τα οποία θα διαθέτουν και Τερματικά Έκδοσης Καρτών

Β. Δυνατότητα φόρτισης ανώνυμων καρτών από την ιστοσελίδα και από κινητά με τεχνολογία NFC

Πλεονεκτήματα
1. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει σήμερα μόνο για τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών.
Πλέον, θα μπορούν και οι κάτοχοι ανώνυμων καρτών να φορτίζουν τις κάρτες τους από την ιστοσελίδα athenacard.grκαι από κινητά με τεχνολογία NFC, αποφεύγοντας τυχόν αναμονές σε εκδοτήρια ή ΑΜΕΚ. Η φόρτιση των ανώνυμων καρτών θα είναι ίδια με την αντίστοιχη διαδικασία των προσωποποιημένων καρτών.
2. Η χρήση καρτών ATHENACARD θα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στο επιβατικό κοινό.

Γ. Επέκταση ημερομηνίας λήξης των δικαιωμάτων μετακίνησης από τα ΑΜΕΚ και αυτοματοποίηση διαδικασίας παροχής δικαιωμάτων για τους δικαιούχους ελεύθερης και με μειωμένους τύπους κομίστρου μετακίνησης, δηλαδή ΑμεΑ, φοιτητές, πολύτεκνους, κλπ.

Πλεονεκτήματα
1. Οι δικαιούχοι θα εξυπηρετούνται και από τα Αυτόματα Μηχανήματα και όχι μόνο από τα σημεία που διαθέτουν ΤΕΚ. Δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη μετάβασης στο εκδοτήριο για ανανέωση της ισχύος των καρτών των δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου ή δωρεάν μετακίνησης (π.χ. φοιτητές, ΑμεΑ κ.ά.).
2. Οι επεκτάσεις των ημερομηνιών λήξης των δικαιωμάτων θα γίνονται αυτοματοποιημένα.
3. Θα επιτευχθεί αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ειδικές ομάδες δικαιούχων μετακίνησης.

 

Share This