Διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Κρι Κρι, με αιχμή του δόρατος τον κλάδο των γαλακτοκομικών, ο οποίος κατέγραψε πωλήσεις 64,63 εκατ. ευρώ έναντι 52,66 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εμφανίζοντας αύξηση 22,71%.

Ο κλάδος παγωτού ισχυροποίησε τις πωλήσεις του κατά 10,91% με τον συνολικό κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 28,03 εκατ. ευρώ έναντι 25,28 εκατ. ευρώ το 2018. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τους κλάδους γαλακτοκομικών και παγωτού για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ανήλθε στα 92,94 εκατ. ευρώ έναντι 78 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενισχυμένος κατά 19%.

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 34,77 εκατ. ευρώ, έναντι 32,25 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 11,27%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στα 17,47 εκατ. ευρώ έναντι 15,08 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 15,86%.

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 12,44 εκατ. ευρώ έναντι 10,56 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 17,84%. Σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας, η οποία στον κλάδο του παγωτού έφτασε τα 6,12 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας άνοδο 42,97% και στον κλάδο των γαλακτοκομικών στα 29,98 εκατ. ευρώ έναντι 21,99 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 36,31%. Η εταιρεία δραστηριοποιείται αυτήν τη στιγμή σε 30 αγορές του εξωτερικού, έχοντας θέσει ως στόχο, δεδομένης της δυναμικής της κατηγορίας του ελληνικού γιαουρτιού, να αυξήσει περαιτέρω την παρουσία της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This