Με θέμα την ανάκληση αδειών σε καζίνο με οφειλές στον ΕΦΚΑ συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) υπό τον πρόεδρό της, Ευάγγελο Καραγρηγορίου.

Η συνεδρίαση αποφασίστηκε αμέσως μετά την αποστολή από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών  (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ απαντητικής επιστολής προς την ΕΕΕΠ, στην οποία αναφέρονται οι επιχειρήσεις καζίνο που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του ΕΦΚΑ για εξόφληση ή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους μέχρι την 31/12/2019. ”

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, (άρθρο του Ν. 4635/2019), “η άνω των 60 ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας πριν την παρέλευση των δύο επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ”.

Share This