Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το έργο ύψους 48 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Το έργο έλαβε επίσης στήριξη από το InnovFin Advisory (InnovFin – Συμβουλευτικές υπηρεσίες), ενός από τα εργαλεία του προγράμματος InnovFin, το οποίο συμβούλεψε τον Δημόκριτο για τη βελτίωση της πρόσβασής του σε χρηματοδότηση.

Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει 24 εκατ. ευρώ για το έργο, το οποίο περιλαμβάνει:

  • κατασκευή τριών νέων κτιρίων και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη στέγαση ερευνητικών ινστιτούτων μεγάλης φήμης.

Το έργο θα αυξήσει επίσης τη δυναμικότητα του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος», το οποίο βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του Δημόκριτου, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επιχειρηματικών εταίρων.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν:

  • 100 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους ανώτερους ερευνητές, ενώ θα κατασκευαστούν, ανακαινιστούν ή βελτιωθούν πάνω από 38 000 τ.μ. εξειδικευμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων.

Το 25ετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – το πρώτο που χορηγεί η ΕΤΕπ για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», υπεγράφη σήμερα στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστο Δήμα και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Andrew McDowell,  παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά καθώς και ερευνητών και στελεχών του Δημόκριτου.

 

 

 

 

 

 

Share This