Δεκτό έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου το αίτημα της εταιρείας Creta Farms για προσωρινά μέτρα προστασίας – ατομικά και συλλογικά – όπως γνωστοποίησε την Παρασκευή η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Πρόκειται για αίτημα που είχε κατατεθεί από την Creta Farms από τις 25 Οκτωβρίου 2019 στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το άρθρο 106 α’ παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 12 /2020 απόφαση με την οποία έκανε δεκτό το αίτημα της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο μέσω της απόφασής του απαγορεύει προσωρινά τη λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβανομένων της συντηρητικής κατάσχεσης και της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και της έκδοσης προσωρινής διαταγής σε βάρος της περιουσίας της Εταιρείας για τις υφιστάμενες οφειλές της έναντι του συνόλου των πιστωτών της.

 

 

 

 

 

Share This