Αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της κατέγραψε η Nike Retail για τη χρήση που έληξε στις 31/5/2019. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και αθλητικών ειδών προηγούμενων εμπορικών περιόδων, αναπτύσσοντας επτά καταστήματα outlet πανελλαδικά.

Ο κύκλος εργασιών της για την παραπάνω χρήση ανήλθε σε 38,86 εκατ. ευρώ έναντι 33,92 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένος κατά 14,5%. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 9,04 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 7,61%. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν στα 1,11 εκατ. ευρώ έναντι 963 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15,85%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 443 χιλ. ευρώ έναντι 352 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 26%.

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας για την επόμενη χρονιά, ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί κατά 6,11%, φτάνοντας το ποσό των 41,2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε το προσωπικό της από 166 το 2018 σε 175 το 2019, ενώ κατά 180% βελτιώθηκε και το κεφάλαιο κίνησής της. Η Nike Retail δεν σχεδιάζει να ιδρύσει καινούργια υποκαταστήματα μέσα στο 2020.

 

 

 

 

 

Share This