Παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 υπέγραψε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας). Στο έντυπο Ε11 θα καταχωρούνται τον Ιανουάριο κάθε έτους τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

Share This