Την έναρξη των διαδικασιώς για μια εναλλακτική πρόταση κοινοπίησε μέσω επιστολής της στο Χρηματιστήριο η διοίκηση της Folli-Follie, για το ζήτημα της οικονομικής της αναδιάρθρωσης. Στην επιστολή τονίζεται ότι “το φύλλο αναδιάρθρωσης λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ανάκαμψης”.

Αναλυτικά:

«Η εταιρεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, ανέπτυξε τον Νοέμβριο του 2019 μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης και το αντίστοιχο φύλλο αναδιάρθρωσης και κατέληξε σε συμφωνία κατ’ αρχήν για την οικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου. Η εταιρεία, μαζί με τους συμβούλους της, εργάζεται για τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή του φύλλου αναδιάρθρωσης», σημειώνει.

«Η εταιρεία θα ανακοινώσει στις επόμενες εβδομάδες πρόσκληση συγκατάθεσης (Consent Solicitation) για τα χρεόγραφα 2019 και 2021, ώστε, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα επίπεδα έγκρισης, η εταιρεία θα έχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για να υποστηρίξει την υποβολή ενός σχεδίου εξυγίανσης.

Το φύλλο αναδιάρθρωσης λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη συνεχή βιωσιμότητά της», καταλήγει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This